tys streck eng
prominent
blue line
Adress: S-311 65 Vessigebro
Telefon: 0346-71 31 00
Mail info@tomal.se

Nu är Tomal Miljödiplomerade!

2016-08-02

 

"-Vi tycker det är oerhört viktigt att vår verksamhet är så hållbar som möjligt". säger Tomals miljösamordnare Peter Ejdestig och VD Teddy Eriksson.

Vi har tagit fram verksamhetsrutiner, sammanställt en miljöorganisation, tittat på våra miljöaspekter/miljörisker och utefter detta tagit fram våra miljömål. Detta har sammanställts i Tomals miljöhandbok. 

 

 

"Tomal är ett verkstadsföretag och våra produkter används i stor utsträckning till vatten- och rökgasrening. Vår ambition är att ständigt minska vår miljöpåverkan och att förebygga föroreningar till vatten, mark och luft.

- Vi åtar oss att ständigt minska företagets energiförbrukning.

- Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav gällande lagar, förordningar och lokala bestämmelser.

- Vi prioriterar entreprenörer och leverantörer som har ett aktivt miljöarbete.

- Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete och bli bättre på miljöarbete".

 

 


Tillbaka