tys streck eng
prominent
blue line
Adress: S-311 65 Vessigebro
Telefon: 0346-71 31 00
Mail info@tomal.se

TOMAL Nyckelfärdiga siloanläggningar

A  Silon är vanligtvis rund.


B  Silokonan anpassas för det material som skall doseras.

C  Olika typer av valvbrytningsutrustningar används.

D  Avstängningsspjäll, vev- eller kättingmanövrerat.

E  Tomaldoseraren garanterar effektiv silotömning.

F  I de flesta fall används en skruvtransportör för att transportera materialet från doseraren till doseringspunkten.

G  Inblandningskärl levereras normalt i rostfritt/syrafast stål.

H  Elskåp inkl. all intern kabeldragning för nyckelfärdiga leveranser.

Tillbaka