tys streck eng
prominent
blue line
Adress: S-311 65 Vessigebro
Telefon: 0346-71 31 00
Mail info@tomal.se

Applikationer

Dosering inom miljövård

 • Dosering av flockningsmedel för  vattenrening, dricksvatten och avloppsrening.
 • Dosering av aktivt kol, bikarbonat, kalk, urea och flygaska vid rökgasrening
 • Dosering av kalk för att höja pH-värdet i vattendrag.
 • Dosering av biobränsle

 

Dosering inom industrin

 • Pappers- och cellulosaindustrin.
 • Kemisk industri.
 • Livsmedelsindustri.
 • Glasbruk.
 • Porslinstillverking.
 • Plastindustri.
 • Överallt där Ni behöver dosering av pulver och granulat.

Exempel på applikationer

pH-justering RAS-anläggning »

Slamsilo »

Askasilo »
Loss-In-Weight system »
Träpulver- / biobränsleanläggning »
pH-justering pappersbruk »
Stärkelsebaserad polymer »
Borttagning av mikroföroreningar »