tys streck eng
prominent
blue line
Adress: S-311 65 Vessigebro
Telefon: 0346-71 31 00
Mail info@tomal.se

Doseringssystem för fasta material

Tomal AB, ett miljöteknikföretag grundat 1949, är ett ingenjörsföretag med egen tillverkning som säljer och producerar kundanpassade doseringsanläggningar. Vi är nära 80 medarbetare. Företaget är ett av de ledande i branschen med leveranser till kommuner och industrier. 70% av leveranserna går på export.
Vår anläggning ligger i Vessigebro, strax utanför Falkenberg.

Vi är certifierade enl. ISO 9001:2015.

Tomals affärsidé

• Utveckling, tillverkning och försäljning av kundanpassade doseringsutrustningar för fasta material.

• Säker utmatning och hög doseringsnoggranhet.

• Leverans, montage och service till industrier och kommuner på den internationella marknaden.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vår presentationsfilm:

 

 

Se gärna vår film: Storsäckshantering, aktivt kol med dammfri anslutning.

 

 

Vi är med i TeknikCollege Halland för att hjälpa till att

höja den tekniska kvalitetsnivån på Hallands gymnasie-

utbildning, samt att säkerställa våra framtida rekryteringsbehov.       

Vi är med i branschorganisationen Varim för att säkerställa en

långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning i Sverige.        

  

 

  

 Eller besök oss på någon av våra sociala medier: